Språk Språk
Peter Buhagen, 2016

Kjøp en støtteaksje!

I regi av F 15 og Momentums Venner

IMG_0835_640x427

F 15 og Momentums VENNER

Momentum og Galleri F 15 er bærebjelker for norsk samtidskunst. Venneforeningen ønsker gjennom sine aktiviteter å skape entusiasme for samtidskunsten.