Språk Språk
Fra Alby. Mot sør

Velkommen til Punkt Ø

Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver utstillingsarenaene Galleri F 15 og Momentum kunsthall som er hovedarenaer for Momentumbiennalen. I tillegg vises utstillinger i kommuner i Østfold gjennom Kunstarena Østfold.

Galleri F 15 er lokalisert på en av Oslofjordens vakreste tomter, på Jeløy i Moss. Galleriet er en kulturhistorisk perle og et pustehull for folk fra hele Østlandsområdet. Som utstillingssted er Galleri F 15 unikt med sin særegne blanding av eldre overklassebebyggelse og radikal grenseoverskridende kunst.

Momentum kunsthall er Punkt Øs visningsarena i Møllebyen i Moss.  Kunsthallen er et tidligere bryggeri hvor fortidens industrihaller er omgjort til visningsrom for kunst.